*תוכנית ראשונה במילון היופי כמנטורית הבית לבריאות ותזונה טבעית*